A one size fits all database doesn't fit anyone

www.allthingsdistributed.com

Một câu hỏi thường được đặt ra là tại sao chúng ta lại luôn có quá nhiều cơ sở dữ liệu (database)? Câu trả lời rất đơn giản: Các lập trình viên muốn ứng dụng của họ được thiết kế tốt, có khả năng mở rộng hiệu quả. Để làm được điều này, họ cần khả năng sử dụng nhiều cơ sở dữ liệu trong một ứng dụng. Ít khi nào một cơ sở dữ liệu có thể phù hợp với toàn bộ nhu cầu của một sản phẩm.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?