How VoIP apps Skype, WhatsApp, and Facebook Messenger work

www.routerfreak.com

VoIP (Voice over Internet Protocol) là giao thức hỗ trợ chuyển tiếp những gói tin (media) qua đường truyền internet. Với giao thức này các nhà phát triển đã xây dựng những app có thể thay thế hình thức gọi điện thoại truyền thống. Để biết VoIP hoạt động như thế nào, hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?