Building on a Scalable Blockchain with Scilla

www.facebook.com

Ngày 27/9 tới sẽ diễn ra sự kiện về blockchain được đồng tổ chức bởi Anquan Labs, Zilliqa và Asia Blockchain Review sẽ giới thiệu Scilla, ngôn ngữ dùng để hiện thực smart contract đang được sử dụng bởi Zilliqa, một blockchaim platform được xây dựng với mục tiêu xử lý được hàng ngàn transaction mỗi giây. Các bạn nào hứng thú với block-chain có thể sắp xếp tham gia sự kiện này.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?