Stop future proofing software

medium.com

Khi phát triển phần mềm, hẳn các bạn đã gặp rất nhiều những trường hợp như thế này:

Chúng ta cần {X}, mặc dù {Y} thì sẽ dễ dàng hơn, bởi vì khi {Z} xảy ra sẽ làm cho mọi thứ dễ thở hơn.

Trong đó, {Z} là một sự kiện có thể xảy ra trong tương lai xa.

Đây gọi là "Future proofing". Liệu điều này có thực sự là tốt? Mời các bạn cùng đọc bài viết sau nhé.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?