Building a distributed time-series database on PostgreSQL

blog.timescale.com

TimescaleDB được phát triển dựa trên kiến trúc của PostgresSQL. Những RDBMS thì lại không được thiết kế phù hợp cho việc lưu trữ time serie data vì đặc điểm của dạng data này là heavy write và không có nhu cầu update, nhu cầu read cũng thấp. Đồng thời việc scale-out hệ thống lại rất phức tạp do cơ chế replication data. Do vậy, đội ngũ phát triển TimescaleDB đã đưa ra những nguyên tắc khi thiết kế database để phục vụ cho mục đích lưu trữ và phân tích time serie data. Họ lựa chọn giải pháp chia data thành từng chunk thay vì là shard. Lý giải nguyên tắc và chi tiết thiết kế được họ trình bày trong bài viết này. (Tham khảo khái niệm Chunk của TimescaleDB tại đây)

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?