huydx note - Tìm đồng nghiệp thật khó

huydx.com

Phỏng vấn kỹ thuật luôn là bài toán khó của các công ty công nghệ. Thật sự không dễ để trong vài tiếng đồng hồ bạn có thể tìm hiểu một cách đầy đủ về một con người để có thể đánh giá được họ. Huy, một kỹ sư đang làm việc ở Nhật, có chia sẻ vài kinh nghiệm hữu ích trong quá trình phỏng vấn của mình.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?