Brain Sciences | Free Full-Text | Clinical Severity and Calcium Metabolism in Patients with Bipolar Disorder | HTML

www.mdpi.com

Calciumhomeostase speelt mogelijk een rol bij de ernst van een bipolaire stoornis. Het aantal ziekenhuisopnames en eerdere psychiatrische episodes bleken in dit onderzoek een significante relatie te hebben met de hoogte van parathyroïdhormoon (PTH)-spiegels. Ook eerdere onderzoeken hebben een verband hebben aangetoond tussen vitamine D-tekort en de ernst van de bipolaire stoornis. Kanttekening hierbij is het gebrek aan een controlegroep en dat de onderzochte groep klein is.

Lees meer...
Linkedin

Wil je meer soortgelijke content ontvangen?