Tiêu chuẩn của bạn là gì? – Con Mọt Sách

con-mot-sach.com

Bài viết hay nói về tiêu chuẩn (standard) và sự ảnh hưởng của tiêu chuẩn đến chất lượng công việc của bạn. Khi bạn có tiêu chuẩn cao, bạn sẽ tự khắt khe với chỉnh bản thân mình, và lúc đó chất lượng của sản phẩm bạn làm ra cũng sẽ theo vậy mà đi lên. Cái mà bạn nghĩ là sếp mình “khắt khe, chi li”, thật ra chính là tiêu chuẩn cao đấy!

Một bài viết rất đáng đọc cho tất cả mọi người, không chỉ riêng gì cho dân engineer chúng mình.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?