Stack Overflow Developer Survey 2017

insights.stackoverflow.com

Bắt đầu từ năm 2011, mỗi năm, StackOverflow luôn thực hiện các cuộc khảo sát về các công nghệ được yêu thích, những thói quen lâp trình và sở thích làm việc, cách học, chia sẻ và tiến bộ. Mời các bạn cùng xem kết quả của cuộc khảo sát được thực hiện vào đầu năm 2017 với hơn 64000 lập trình viên.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?