Bài toán "Hai vị tướng" trong thiết kế hệ thống phân tán

en.wikipedia.org

Bài toán "Hai vị tướng" là một thử nghiệm tư duy nhằm minh họa những cạm bẫy và thách thức trong thiết kế khi cố gắng phối hợp hành động bằng cách giao tiếp qua một liên kết không đáng tin cậy. Trong thí nghiệm, hai vị tướng chỉ có thể liên lạc với nhau bằng cách gửi một người đưa tin qua lãnh thổ của kẻ thù. Thí nghiệm hỏi làm thế nào họ có thể đạt được thỏa thuận về thời gian tiến hành một cuộc tấn công, trong khi biết rằng bất kỳ tin nhắn nào họ gửi đều có thể bị bắt.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?