Jubileumtentoonstelling 90 jaar RKD - 24 mei tot en met 4 november 2022

rkd.nl

Het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis bestaat 90 jaar. Dat wordt gevierd met de jubileumtentoonstelling 90 jaar RKD. Acquisities 1932-2022, waarin de vorming van de collectie van het RKD centraal staat.

De collectie van het RKD is omvangrijk en bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder een kunsthistorische bibliotheek, een grote verzameling van veilingcatalogi, vijf miljoen afbeeldingen van kunstwerken in de beelddocumentatie en ruim 750 archieven van kunstenaars, kunsthandelaren, wetenschappers en andere personen en instanties met een rol in de kunstwereld. Jaarlijks groeit de verzameling met tientallen aanwinsten: schenkingen en nalatenschappen, maar ook aankopen zoals belangrijke kunstenaarsbrieven. Vandaag de dag beheert het RKD ruim 2,5 kilometer aan archiefmateriaal. De deelcollectie Negentiende-eeuwse Belgische en Nederlandse kunst bevat ruim 470.000 foto's en reproducties van schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerken van kunstenaars geboren tussen 1775 en 1875, waaronder zeer veel Haagse School schilders.

De expositie 90 jaar RKD. Acquisities 1932-2022 is te zien van 24 mei tot en met 4 november bij het RKD in Den Haag. Meer informatie hier.

Lees meer...
Linkedin

Wil je meer soortgelijke content ontvangen?