Tối ưu hóa Nginx: tìm hiểu sendfile, tcp_nodelay, tcp_nopush

thoughts.t37.net

sendfiles, tcp_nodelay, tcp_nopush là một trong các options của Nginx hay được các bài tut hướng dẫn tối ưu hóa khuyên dùng. Tuy nhiên thường trong các bài tut hướng dẫn sẽ ít giải thích lý do cũng như cơ chế hoạt động của các options này. Đó là điều các bạn sẽ đọc được thông qua bài viết này nhé.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?