AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order

www.goodreads.com

AI Superpowers là cuốn sách thực tế trong ngành công nghiệp AI, được viết bởi một cựu chiến binh trong lĩnh vực này, Lý Khai Phục. Nó cho ta thấy cho cuộc đua AI giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, những người khổng lồ của thế giới.

Điều độc đáo của cuốn sách này là nó cho bạn một cái nhìn sâu sắc về những đổi mới AI xảy ra ở Trung Quốc. Lý Khai Phục dành thời gian để hướng dẫn bạn suy nghĩ về tinh thần kinh doanh và tâm lý kinh doanh của Trung Quốc - để hiểu không chỉ về đổi mới AI, mà là toàn bộ tư duy của đất nước. Bằng cách đọc cuốn sách này, bạn sẽ có một bức tranh rõ ràng hơn về toàn bộ nửa kia của cuộc đua trí tuệ nhân tạo: Trung Quốc.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?