A Look Behind the AI that Powers LinkedIn’s Feed: Sifting through Billions of Conversations to Create Personalized News Feeds for Hundreds of Millions of Members | LinkedIn Engineering

engineering.linkedin.com

Tương tự Facebook Newsfeed, Feed của LinkedIn cũng đang càng ngày càng tối ưu hóa cho trải nghiệm người dùng được tốt hơn. Trong bài viết này, team LinkedIn chia sẻ vài nét về một vài quyết định đằng sau thuật toán AI đang được sử dụng để tối ưu hóa feed của họ.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?