Nieuwe datawet WGS zorgt voor ongecontroleerde inzet van data tegen onschuldige burgers

www.linkedin.com

Nuttig om te lezen: "Nieuwe datawet faciliteert de ongecontroleerde inzet van data tegen onschuldige burgers."

Oud Tweede kamerlid Kees Verhoeven slaat nogmaals op de trom over de Wet Gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden (WGS). Dat klinkt saai en suf, maar heeft mogelijk grote negatieve gevolgen voor ons allemaal.

"De WGS is een grote datawet die het mogelijk maakt dat talloze overheidsinstanties –gemeenten, inspecties, zorginstellingen, opsporingsdiensten, anti-fraudeorganisaties, controleorganen, enzovoorts- onderling datasets gaan delen, combineren en verwerken. Dit doen ze om zo het gedrag van burgers beter te kunnen volgen en voorspellen. Volgens de eenzijdige lezing van de Nederlandse overheid is het doel van deze exponentiële datadeeltjesversneller is ‘een betere bestrijding van criminaliteit’.
Dat klinkt sympathiek maar achter de goede intenties schuilen grote risico’s."

(...)

"Ik moet het u echt vertellen, maar dit haast religieuze vertrouwen in de Nederlandse overheid is al lang niet meer op zijn plaats. "

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?