De CMS'en waarin veel redacties werken zijn niet goed genoeg

product.voxmedia.com

Om maar meteen een disclaimer te plaatsen: Vox Media heeft iets te verkopen. Ze hebben voor zichzelf het CMS Chorus ontwikkelen en verkopen dat tegenwoordig aan andere media. Desondanks haalt Vox Media in een rapport, dat het maakte samen met Digiday, een concreet probleem aan waar veel uitgevers mee kampen: ze zijn niet tevreden over hun CMS (en worden met de tijd alleen meer ontevredener) en ze zijn traag in het wisselen van publicatieplatform.

This outcome is rare in the media industry. Broadcasters would go out of business if they relied on satellites that were satisfactory 50% of the time, and newspaper publishers would replace a press if it only printed papers half of the week. 

Een aantal belangrijke conclusies uit het rapport op een rij:

  1. Slechts een kwart van de contentmakers zegt dat hun CMS het mogelijk maakt om samen met anderen aan een verhaal te werken.
  2. Slechts eenderde zegt dat het platform dat ze gebruiken erg goed is in simpel onderhoud en updates van content.
  3. Minder dan de helft van de ondervraagden zegt dat hun CMS erg goed is om verhalen over meerdere platformen te distribueren.
  4. Eén op de vijf vindt dat analytics tools binnen het platform het verkeer naar de site erg goed tracken.

Mijn eigen ervaring is dat er in de wereld van CMS'en één groot probleem speelt: de keuze wordt gemaakt door tech- en/of business-afdelingen, terwijl de redactie er vervolgens iedere dag mee moet werken. Door een slecht CMS gaan contentmakers hun werk minder goed doen, een aannemer kan immers ook niet werken met slecht gereedschap. Er is nog een lange weg te gaan op dat vlak, maar doordat steeds meer uitgevers zich met hun eigen platforms op de markt begeven, hoop ik op verandering.

Lees meer...
Linkedin

Wil je meer soortgelijke content ontvangen?