Challenges In Full-Text-Search Systems

bhavaniravi.com

Khi hệ thống của bạn có dữ liệu, người dùng sẽ có nhu cầu tìm kiếm trên đó. Thế là không sớm thì muộn kỹ sư phần mềm chúng ta sẽ phải đối mặt với bài toán Full-text search. Với sự trợ giúp của rất nhiều công cụ trên thị trường, từ việc hầu hết DBMS đều không ít thì nhiều hỗ trợ text-base search, đến những giải pháp chuyên dụng như Elasticsearch hay Solr; chúng ta có thể rất nhanh chóng ra mắt chức năng này cho người dùng. Tuy nhiên giá như mọi chuyện có thể đơn giản như thế.

Full-text search là một bài toán khó và nếu đào sâu hơn, nó sẽ chứa đựng rất nhiều vấn đề thú vị chúng ta cần quan tâm đến.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?