MQTT Protocol

www.steves-internet-guide.com

MQTT là một messaging protocol dành cho những thiết bị thu thập và truyền tải thông tin trong điều kiện băng thông nhỏ. Hiện nay,, trong lĩnh vực Internet of Things, MQTT protocol được sử dụng để truyền tải thông tin dữ liệu đo đạc từ những thiết bị cảm biến đến messge broker.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?