TechTalk #24 - Message Queue & Background Job Systems

www.facebook.com

Team Grokking xin được chào năm mới bằng sự kiện Tech Talk #24 với hai bài talk:"Kafka's principles and protocols" và "Thiết kế hệ thống Background Job Queue bằng Ruby & PostgreSQL". Cả hai bài talk đều đến từ các thành viên của team Grokking Research đã được chuẩn bị rất kỹ về chất lượng nội dung. Các bạn nào quan tâm thì đăng ký tham gia nhé.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?