Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems: Martin Kleppmann

www.amazon.com

Dữ liệu đang là trọng tâm của các thiết kế hệ thống ngày nay, với những bài toán về mở rộng, độ tin cậy, tính hiệu quả cũng như khả năng bảo trì. Có rất nhiều công cụ hiện nay, từ những cơ sở dữ liệu quan hệ, NoSQL, stream, message broker, v.v... Vậy làm thế nào để chọn được những công cụ hay kỹ thuật phù hợp để giải quyết các vấn đề với data?

Trong cuốn sách này, tác giải Martin. K sẽ giúp bạn hiểu được những ưu/nhược điểm của các công nghệ khác nhau trong quá trình xử lý dữ liệu. Các công cụ có thể thay đổi theo thời gian, nhưng những nguyên tắc cơ bản vẫn giữ nguyên. Với cuốn sách này, các bạn có thể học cách áp dụng các ý tưởng  vào thực tế, cũng như tận dụng được sức mạnh của dữ liệu vào các ứng dụng thực tế.

Cuốn sách không đưa ra những thao tác chi tiết cho việc cài đặt hay lập trình, mà tập trung vào những nguyên lý trong xử lý và lưu trữ dữ liệu. Cuốn sách đặc biệt hữu ích đối với các bạn kỹ sư backend/server trong việc lưu trữ và xử lý data.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?