Scale kiến trúc thời gian thực của Alibaba cho kỳ lễ shopping toàn cầu

atscaleconference.com

Ngày 11/11 là ngày Global Shopping Festival được tổ chức hàng năm bởi tập đoàn Alibaba (Trung Quốc). Chỉ riêng trong ngày này, hệ thống của Alibaba phải xử lý hàng nghìn tỉ sự kiện diễn ra trong thời gian gian thực. Trong bài nói này, kỹ sư của Alibaba chia sẻ lại những thử thách trong quá trình kiến thiết hệ thống để đáp ứng nhu cầu này.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?