React v16.9.0 - Roadmap Update

reactjs.org

React v16.9 vừa được release vào ngày 08/08/2019. Những thay đổi trong phiên bản này gồm:

New Feature

  • Async act(): Ở phiên bản mới, act đã hỗ trợ phương thức bất đồng bộ (asynchronous functions)
  • React.Profiler - tính năng đo lường hiệu suất của React với tên gọi React.Profiler

Deprecations

  • Unsafe Lifecycle: các lifecycle bị deprecated vẫn sẽ hoạt động bình thường những sẽ cảnh báo những phương thức này đã được đổi tên.
  • Sẽ hiện cảnh báo nếu bạn dùng Javascript: URLs.
  • Factory component cũng được đưa vào danh sách deprecations ở phiên bản mới này.

Ngoài ra, React cung cấp một số cải tiến đáng chú ý cũng như Roadmap mới.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?