Hacking JSON Web Tokens (JWTs) - The Startup - Medium

medium.com

Được giới thiệu từ năm 2010, JSON web token (JWT) đã chứng tỏ những ưu thế cho việc authentication khi so sánh với các phương pháp khác, nhất là những ứng dụng stateless. Tuy nhiên, với đặc tính linh hoạt hỗ trợ nhiều cách cấu hình của JWT, nếu chúng ta áp dụng không chuẩn sẽ sinh ra nhiều lỗ hổng bảo mật. Bài viết sau tổng hợp rất nhiều tình huống tấn công của hacker và cách phòng chống.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?