Các kĩ sư Pinterest đã xây dựng Progressive Web App như thế nào

kipalog.com

Ý tưởng xây dựng một Progressive Web App (viết tắt là PWA) không phải là mới, được Google giới thiệu lần đầu vào năm 2015 với mục đích mang lại thật nhiều lợi ích cho cả người dùng và các nhà phát triển. Sau nhiều quá trình cố gắng, các kỹ sư tại Pinterest đã xây dựng thành công Progressive Web App với trải nghiệm người dùng tuyệt vời trong trình duyệt trên mobile.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?