Internet protocols đang có những thay đổi gì?

blog.apnic.net

Internet bắt đầu được sử dụng rộng rãi vào thập niên 90 của thế kỷ trước. Ta có thể điểm qua một vài protocol chính được sử dụng xuyên suốt tới nay đó là HTTP, DNS, SSL, IPv4, TCP. Theo thời gian, những protocol này bắt đầu lộ ra nhiều nhược điểm, những bản vá cũng không khắc phục hoàn toàn được. Từ lâu, các hãng công nghệ lớn đã lên kế hoạch cho việc thay đổi những protocol này. Trong bài viết sau, tác giả đã tóm tắt lại những thay đổi sắp tới của internet protocol.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?