Modernizing the Web Playback UI

medium.com

Trong suốt nhiều năm, các thiết kế trực quan và trình điều khiển của các website xem phim, video gần như không có gì thay đổi. Nhóm UI Web tại Netflix với một mục tiêu là hiện đại hóa và nâng cao trải nghiệm người dùng với tính năng Playback. Thông qua việc thử nghiệm và cải tiến liên tục, nhóm đã mang lại những cải tiến rõ rệt và những trải nghiệm tốt hơn. Bài viết sau là những chia sẻ của team Netflix về hành trình của họ trong suốt hai năm qua.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?