Kiến trúc phần mềm: Explicit Architecture

herbertograca.com

Nếu gặp một hệ thống lớn với rất nhiều server, model, layer, protocol, pattern, framework được sử dụng, hẳn bạn đã từng thắc mắc làm sao họ có thể xây dựng một hệ thống đồ sộ như thế? Đây là một câu hỏi khó mà thường chúng ta chỉ có thể tự trả lời sau rất nhiều năm đi làm và tích lũy kinh nghiệm.

Bài viết sau nằm trong một chuỗi các bài viết về Software Architecture sẽ giúp các bạn có cái nhìn ban đầu dễ dàng hơn trong việc thiết kế phần mềm. Trong bài viết này, tác giả đã xây dựng một hệ thống tương đối đồ sộ với rất nhiều model, layer, công cụ được sử dụng, nhưng tác giả vẫn khéo léo lồng ghép một cách thích hợp và tương thích với nhau. Một bài viết tuy dài nhưng đáng đọc dành cho những ai quan tâm tới kiến trúc phần mềm.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?