Cơ chế hạn chế vấn đề lộ thông tin từ HTTPS Request của Firefox

hacks.mozilla.org

Bạn có bao giờ tự hỏi địa chỉ IP cá nhân, thông tin cá nhân từ https request được web browser gửi đi có thể bị các router và DNS server lấy được hay không ? Câu trả lời là và đội ngũ Engineer của Firefox đã bắt tay với Cloudfare để nỗ lực khắc phục vấn đề data leak từ những https request của người dùng tạo ra thông qua 2 cơ chế là Trusted Recursive Resolver (TRR) và DNS over HTTPS (DoH).

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?