Kỹ thuật ra quyết định theo nhóm yếu tố

blog.avenuecode.com

Khi làm việc trong nhóm hay độc lập, bạn luôn phải đứng trước vô vàn sự lựa chọn để giải quyết một vấn đề. Như khi BoD của một công ty, tập đoàn cần lựa chọn một CEO để điều hành bộ máy hoạt động tốt nhất. Sẽ có nhiều ứng viên với những điểm mạnh, điểm yếu khác nhau. Kỹ thuật AHP ( Analytic Hierarchy Process) sẽ lần lượt đánh giá từng yếu tố của từng ứng viên và tổng hợp thành một con số. Ứng viên có giá trị cao nhất sẽ được đánh giá là phù hợp nhất cho cho vị trí CEO.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?