Tư duy lập trình những năm 1975 có gì sai?

varnish-cache.org

Tư duy lập trình năm những 1975: bạn sẽ cho software biết bạn cần bao nhiêu memory và bao nhiêu disk mà software có thể dùng, và software sẽ tự quản lý 2 nguồn tài nguyên này.

Poul-Henning Kamp, lập trình viên nổi tiếng người Đan Mạch và là tác giả của Varnish, 1 HTTP cache server nổi tiếng, có 1 bài viết phân tích về tư duy lập trình này, và những cái sai/không hay của tư duy đó. Anh cũng nói về tư duy lập trình hiện đại: để OS hoàn toàn tự sắp xếp/optimize về lượng RAM/memory/swap mà mỗi chương trình cần xài.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?