How I went from newbie to Software Engineer in 9 months while working full time

medium.freecodecamp.org

Một bài viết chia sẻ quá trình học tập trong suốt 9 tháng để trở thành một Software Engineer, bắt đầu từ con số 0 cho tới khi tìm được một công việc full time. Hy vọng bài viết sẽ là động lực cho nhiều bạn đang có ý định chuyển đổi công việc. Không bao giờ là quá trễ để bạn bắt đầu làm một việc nào đó.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?