Sử dụng QUIC protocol để tối ưu hiệu suất của ứng dụng Uber

eng.uber.com

Các kỹ sư tại Uber đã nhận thấy HTTP/2 hoạt động không hiệu quả trong một số trường hợp liên quan tới mạng không dây. Các vấn đề về hiệu năng xảy ra với nguyên nhân trực tiếp đến từ giao thức TCP được cài đặt trong hệ điều hành.

Để giải quyết các vấn đề này, Uber đã áp dụng giao thức QUIC, một giao thức hiện đại hơn được triển khai qua UDP. QUIC hiện đang được IETF chuẩn hóa thành HTTP/3.

Sau khi thử nghiệm, việc tích hợp QUIC trong các ứng dụng cho phép giảm độ trễ so với TCP. Một số thí nghiệm cho thấy khả năng giảm 10-30% về độ trễ trong các ứng dụng.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?