How to Deal with Difficult People on Software Projects

people.neilon.software

Trong các dự án phần mềm, hay ở bất kỳ team nào, của công ty nào, đối nhân xử thế luôn là một bài toán nan giải mà sẽ khiến không ít bạn gặp khó khăn, vì mỗi người lại có một kiểu tính cách khác nhau, không ai giống ai. Trong trang web trên, liệt kê hơn 50 kiểu tính cách có thể dễ dàng gặp ở bất kỳ dự án phần mềm nào. Đồng thời đưa ra những gợi ý, chỉ dẫn để có thể làm việc hiệu quả.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?