How to solve 90% of NLP problems: a step-by-step guide

blog.insightdatascience.com

Cho dù bạn là một công ty đã thành lập hay đang làm việc để ra mắt một dịch vụ mới, bạn luôn có thể tận dụng dữ liệu văn bản để xác thực, cải thiện và mở rộng các chức năng của sản phẩm. Khoa học trích xuất ý nghĩa và học hỏi từ dữ liệu văn bản là một chủ đề nghiên cứu có tên là Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - Natural Language Processing (NLP).

NLP là một lĩnh vực rất lớn. Tuy nhiên, khi làm việc với hàng trăm công ty, nhóm Insight đã thấy một vài ứng dụng thực tế quan trọng xuất hiện thường xuyên:

  • Xác định các nhóm người dùng/khách hàng khác nhau.
  • Phát hiện và trích xuất chính xác các loại phản hồi khác nhau. Ví dụ: đánh giá ý kiến ​​tích cực và tiêu cực.
  • Phân loại văn bản theo ý định. Ví dụ: yêu cầu trợ giúp cơ bản, vấn đề khẩn cấp.

Tác giả đã viết bài đăng này để giải thích cách xây dựng các giải pháp Machine Learning để giải quyết các vấn đề như những vấn đề nêu trên. Bắt đầu với phương pháp đơn giản nhất có thể hoạt động, sau đó chuyển sang các giải pháp phức tạp hơn như Deep Learning.

Sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ biết cách:

  • Thu thập, chuẩn bị và kiểm tra dữ liệu.
  • Xây dựng các mô hình đơn giản để bắt đầu và chuyển sang Deep Learning nếu cần thiết.
  • Giải thích và hiểu mô hình của bạn, để đảm bảo bạn thực sự nắm bắt thông tin.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?