Leren van een social lab - Platform Overheid

platformoverheid.nl

‘Je merkt dat er met verloop van tijd dingen veranderen in de groep’, vertelt Frans van der Loo, die bij het lab betrokken was. ‘Er bestonden bij de windmensen allerlei beelden over de vissers, maar eigenlijk hadden ze nooit echt met vissers gesproken. De vissers die van zichzelf het beeld hadden dat ze in het verdomhoekje zaten, merkten dat er écht naar ze geluisterd werd, en dat ze konden meepraten.’ Er trad bij bouw- en energiebedrijven een perspectiefwisseling op van ‘alles vanuit wind bekijken’, naar ‘het oppeppen van de ecologie van de Noordzee is ook belangrijk’ en de overtuiging: ‘we moeten samen oplossingen vinden’.

Lees meer...
Linkedin

Wil je meer soortgelijke content ontvangen?