Những ngôn ngữ lập trình nào "không được ưa thích" nhất?

stackoverflow.blog

Trên StackOverflow Jobs cho phép bạn tạo một Developer Story của riêng mình, trong đó bạn có thể add những ngôn ngữ lập trình mà bạn thích hoặc không thích sử dụng. Dựa trên tập data này, một Data Scientist tại Stack Overflow đã thực hiện những phép toán thống kê để tìm ra đâu là những ngôn ngữ lập trình không được ưa chuộng nhất. Ngoài ra tác giả cũng cho thấy mối liên quan giữa việc ngôn ngữ lập trình được thích nhiều hay ít với sự phát triển của nó, khi chỉ ra những ngôn ngữ được yêu thích nhất hiện nay đang có những tốc độ phát triển rất nhanh.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?