Cử nhân khoa học máy tính không là kĩ sư phần mềm

kipalog.com

Trên blog của Grokking trước đây đã từng chia sẻ một bài viết "Kĩ sư phần mềm (software engineer) giỏi thì phải như thế nào?" của tác giả Huy Nguyễn trong đó cũng từng đề cập đến sự khác biệt giữa Computer Scientist, Software Engineer và Application Developer. Trong bài viết này, tác giả Ngoc Dao đã lược dịch cũng như chia sẻ thêm những suy nghĩ của chính anh về sự khác biệt giữa hai vai trò này.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?