BarCamp Saigon 2019 - Off the beaten path

www.facebook.com

Barcamp là format khá nổi tiếng trên thế giới, chỉ tính riêng khu vực Châu Á thì hầu hết mỗi thành phố lớn điều có một Barcamp cho riêng mình. Với các tiêu chí: Unconference, chủ đề đa đạng, miễn phí cho người tham gia và mục tiêu của Barcamp đặt ra là để kết nối mọi người, cùng chia sẻ với nhau.

Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày: 06 - 10 - 2019 (Chủ Nhật) sắp tới, tại trường Đại học RMIT (Nguyễn Văn Linh, Quận 7, HCMC).

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?