.NET Conf 2019 HCMC

devcafevn.github.io

.NET Conf 2019 - HCMC là một sự kiện hoàn toàn miễn phí. Tham gia sự kiện, bạn có cơ hội gặp gỡ các anh/chị .NET expert tại Việt Nam. Đăng kí tham gia .NET Conf 2019 - HCMC để tìm hiểu thêm về .NET Core 3 cũng như hệ sinh thái của .NET Core: Xamarin, gRPC, GraphQL, Blazor . . .

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?