België - 75% garantie + €250m voor startups

www.pmv.eu

De Vlaamse overheid geeft een 75% garantie op leningen tot €1,5 miljoen. Opvallend is dat ook specifiek lease-contracten worden genoemd die hieronder vallen.

Borgstelling voor niet-bancaire leningen

Voor korte-termijn kredieten (max 12 maanden) wordt €100 miljoen beschikbaar gesteld als garantie. Ook worden de kosten hiervoor verlaagd van 0,5% naar 0,25%. Opvallend is dat de regeling ook bedoeld is voor bestaande leningen en niet-bancaire leningen.

€250 miljoen voor startups

Daarnaast wordt er een fonds van €250 miljoen beschikbaar gesteld waarmee achtergestelde leningen voor 3 jaar verstrekt kunnen worden aan startups en scaleups.

Lees meer...
Linkedin

Wil je meer soortgelijke content ontvangen?