NL maakt nog (bijna) geen gebruik van vrijstellingen staatssteun EU

ec.europa.eu

De Europese Commissie heeft aangegeven de regels voor staatssteun sterk te versoepelen. Vanaf 12 maart hebben al een groot aantal landen hiervoor kleine en grote aanvragen voor ingediend (tot 100-en miljarden bijvoorbeeld in Frankrijk, Spanje en het VK). Vanuit Nederland is tot nu toe alleen op 3 april gevraagd om €23 miljoen subsidies te mogen verstrekken voor E-Health. In de laatste kamerbrief is aangegeven dat voor de uitbreiding van de GO regeling in ieder geval een aanvraag gedaan gaat worden voor een vrijstelling op de staatsteun.

Garantieregelingen in Nederland beperkt

Gezien de (zeer) ruime ondersteuning die nu aangeboden wordt aan bedrijven in omliggende landen, kan het alleen al op het gebied van eerlijke concurrentie niet uitblijven dat Nederland de komende periode ook veel ruimere steunmaatregelen gaat aankondigen om het mkb te ondersteunen.

Waarbij in Nederland de overheid garant staat voor 67,5% van leningen binnen de versoepelde BMKB-regeling (90% garantie op 75% van het krediet) gaan de garanties in omliggende landen tot 85% of soms zelfs 100%. Binnen de GO-regeling worden nu wel percentages van 80-90% als garantie geboden, maar helaas dus nog niet voor financieringen binnen de BMKB regeling (tot €1,5 miljoen). Hierdoor blijft het risico voor de financier nog steeds naar verhouding relatief hoog (32,5%) waardoor minder kredieten verstrekt worden.

Lees meer...
Linkedin

Wil je meer soortgelijke content ontvangen?