Vì sao file thực thi chương trình lại gia tăng kích thước đáng kể?

www.cockroachlabs.com

CockroachDB sắp phát hành phiên bản 19.1 dưới dạng một file thực thi chương trình. Một kỹ sư của công ty nhận thấy sự gia tăng về kích thước đáng kể của file thực thi này so với các phiên bản đó. Kỹ sư này đã bắt tay tìm hiểu nguyên nhân và trình kết quả trong bài viết này.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?