Virtual Reality i utbildningen – Eduspaces

eduspaces.se

Denna artikel tar upp hur VR kan användas i skola och utbildningssituationer överlag. VR som teknikhjälpmedel kan hjälpa lärare att göra undervisning mer engagerande och dessutom tillföra inslag som inte tidigare gått med traditionella hjälpmedel. VR och teknik kan dessutom ge lärarna mer tid över för att inspirera snabba elever och ge mer tid åt de som behöver extra stöd. 

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?