Microservice Architecture at Medium

medium.engineering

Trong bài viết này, tác giả đã chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình xây dựng kiến trúc Microservice tại Medium. Tác giả cũng kể lại những vấn đề khó khăn mà họ đã gặp phải, đồng thời giải thích về những phương án mà họ đã sử dụng. Một bài viết rất hay và đáng đọc cho mọi người.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?