The Mondrian Papers

www.mondrianpapers.org

Ietwat oud nieuws, maar desalniettemin zeer noemenswaardig: het RKD (Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis) heeft afgelopen november op een veiling in Parijs achttien onbekende brieven en briefkaarten van Piet Mondriaan verworven. Het gaat om brieven aan de Remonstrantse predikant en verzamelaar Hendrik van Assendelft en brieven aan een Amerikaans kunstenaarsechtpaar. De brieven aan Van Assendelft bevatten nieuwe informatie over Mondriaans verblijf in Nederland gedurende de Eerste Wereldoorlog, toen zijn werk de cruciale ontwikkeling doormaakte van naturalistisch naar abstract. Uit de brieven blijkt dat Van Assendelft in die periode voor Mondriaan een belangrijk klankbord was. De brieven zullen deel uitmaken van The Mondrian Papers, de digitale editie van alle brieven en artikelen van Piet Mondriaan.

Lees meer...
Linkedin

Wil je meer soortgelijke content ontvangen?