Learning the hard way: Microservices

itnext.io

Xây dựng một hệ thống trên nền kiến trúc Microservice không phải là một việc dễ dàng. Đôi khi chúng ta mất rất nhiều năm, công sức và rồi nhìn lại thấy có những vấn đề mà chúng ta đã vô tình bỏ qua. Trong bài viết sau, tác giả chia sẻ lại những bài học giá trị mà họ đã bỏ lỡ trong quá trình 3 năm xây dựng một hệ thống. Hy vọng với những ai cũng đang trên con đường tương tự có thể từ đó rút ra những bài học cho riêng mình và né tránh những lỗi lầm không đáng có.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?