ExUnit capture log và Erlang IO system

quan-cam.com

Dành cho các bạn đọc muốn bắt đầu tìm hiểu về Erlang, đây là bài viết của tác giả Quần Cam giới thiệu về Erlang IO System, cách một process Erlang giao tiếp với device như thế nào và giới thiệu về ExUnit (Unit Test Framework). Bài viết giải thích cách IO system trong Erlang vận hành và một số ứng dụng của nó.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?