Tinder chuyển sang sử dụng Kubernetes

medium.com

Trong vòng hai năm, team engineer Tinder đã migrate 200 services sang sử dụng Kubernetes với khoảng 1000 node và 48.000 container. Qua đó, giảm thời gian đáp ứng sizing từ vài phút xuống còn vài giây, đồng thời làm tăng tính ổn định cũng như đơn giản hóa việc triển khai. Bài toán đầy thách thức đã được họ giải quyết như thế nào, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?