Give meaning to 100 billion analytics events a day

medium.com

Đối với ngành quảng cáo kỹ thuật số, các hoạt động hằng ngày tạo ra rất nhiều sự kiện cần được theo dõi để đảm bảo sự minh bạch. Các sự kiện này đến từ việc người dùng tương tác với quảng cáo, được gửi bởi trình duyệt. Với hơn 10 tỷ sự kiện mỗi ngày, việc tracking đã trở thành một phần quan trọng. Trong bài viết này, tác giả đã mô tả cách phối hợp Kafka, Dataflow BigQuery cùng nhau để giải quyết bài toán.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?