Software Engineer giỏi là như thế nào?

www.facebook.com

Anh Huy Nguyen, CTO của Holistics chia sẻ góc nhìn cá nhân về những điều kiện cần và đủ của 1 software engineer giỏi. Anh cũng đưa ra 1 biểu đồ kiến thức nền tảng mà một software engineer giỏi cần phải có để giúp các bạn engineer định vị mình tốt hơn.

Có 3 loại người làm software, và những điểm khác nhau của họ: 1- Application Developer, 2- Computer Scientist, 3- Software Engineer.

Đọc thêm để biết tại sao application developer thì cần phải cố gắng trở thành software engineer?

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?